Crematie van vader

Als je met verlies van een dierbare geconfronteerd wordt, zit je direct in een rollercoaster die je niet kent. Je bent ongelofelijk verdrietig en je moet, voor je gevoel, aan heel veel dingen denken. Dat bleek echter niet zo te zijn. Dat deed Bram. Hij kan als de beste een inschatting maken van wat u nodig heeft. Door de goede vragen te stellen en vooral goed te kijken en te luisteren. Iedereen heeft andere behoeftes in deze situatie. Bram heeft de gave hier perfect aan te voldoen. Je voelt je, met al je verdriet en kwetsbaarheid, op gemak bij Bram. De uitvaart was precies zoals ik me had voorgesteld.