Nazorg bij overlijden

Voor veel nabestaanden begint de rouw pas na de uitvaart. De drukte is voorbij, maar het verlies blijft voelbaar. We helpen u graag op weg in een goede rouwverwerking.

Fases van rouw

Rouw kent 5 verschillende fases: ontkenning, boosheid, het gevecht aangaan, depressie en aanvaarding. Er bestaat geen standaard rouwproces en er is geen handleiding voor het rouwen op de ‘juiste’ manier. Verdriet komt op de meest onverwachte momenten op. Hoelang dat duurt, verschilt van mens tot mens. Als men stagneert in één van deze fases is nazorg wellicht nodig. Wij helpen u om in contact te komen met nazorgprofessionals. De ervaring leert dat u vaak met een enkel gesprek al weer een heel eind op weg bent in de rouwverwerking.

Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)

Wij werken samen met het Landelijk Steunpunt Verlies. Voor hulp en advies bij rouw en verlies. Het LSV wil de aandacht voor rouw in de privésfeer en in de samenleving bevorderen en doet dit in de vorm van voorlichting, publicaties, trainingen en opleidingen. Wij bieden u gratis de digitale nabestaandenzorg aan. U komt op een inlogpagina terecht waar gevraagd wordt naar een verificatiecode. Deze unieke code heeft u in de begeleidende brief van ons ontvangen.

Heeft u vragen over rouw en verlies?

Bel 0180-745745 of mail naar info@kuipers-pikart.nl.