Wat te doen na een overlijden

Wat komt er allemaal kijken na een overlijden? Wat heeft men nodig? Naar welke papieren wordt gevraagd? Hieronder volgt een opsomming van zaken die na een overlijden direct van belang zijn. Volg deze checklist zoveel mogelijk om de uitvaart voor te bereiden.

Wilt u direct een uitvaartbegeleider spreken? Bel dan 0180-745 745

Arts waarschuwen: Waarschuw de arts. De arts heeft de plicht zo snel mogelijk te komen en het overlijden en de oorzaak daarvan officieel vast te stellen (als uw dierbare in een verpleeghuis of ziekenhuis is overleden, wordt dit van daaruit geregeld).

Verklaring van overlijden: Vervolgens zal de arts een verklaring van overlijden en een verklaring van de oorzaak van overlijden afgeven (A- en B-verklaring). Deze verklaringen zijn nodig voor verdere afhandeling van de wettelijke voorschriften en administratieve zaken op het gemeentehuis. In de meeste gevallen doet de uitvaartbegeleider aangifte van overlijden. Dit moet in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. U kunt ook zelf aangifte doen van overlijden.

Familie en vrienden op de hoogte brengen: Tijdens het wachten op de arts of na diens bezoek kunt u het best eerst uw naaste familie op de hoogte brengen van het overlijden.

Uitvaartondernemer bellen: Vervolgens kunt u ons bellen op telefoonnummer 0180 745 745. Wij maken met u een afspraak om op zeer korte termijn bij u langs te komen om de meest dringende zaken te bespreken. Dat kan het beste met meerdere directe nabestaanden die mee willen praten en denken over de eerste bestemming van de overledene, de uitvaart en de rouwkaart.

Klaarleggen van kleding en papieren: Als u ertoe in staat bent, kunt u alvast wat spullen opzoeken en klaarleggen. Bijvoorbeeld kleding voor de overledene, het trouwboekje (indien van toepassing en aanwezig), beschreven uitvaartwensen van overledene, adressenlijst voor rouwkaarten en uitvaartpolissen (indien aanwezig).

Kort samengevat:

  • Neem contact op met een arts om het overlijden officieel vast te stellen.
  • Breng familie en/of vrienden op de hoogte.
  • Bel de uitvaartbegeleider.
  • Leg belangrijke papieren klaar. Denk hierbij aan ID-bewijs, trouwboekje, wensen van de overleden en eventuele uitvaartpolissen.
  • Leg kleding klaar waar de overledene in opgebaard kan worden

Cremeren of begraven

Cremeren of begraven? Dit is een vraag die in het gesprek met de uitvaartbegeleider zeker ter sprake komt. Vaak weet u als nabestaande wel wat de wens van de overledene is, maar soms ook niet. Ook hier kan de uitvaartbegeleider u adviseren. Hij heeft een lijst met de crematoria en begraafplaatsen in de regio en kan u, in geval van begraven, adviseren welk soort graf het beste bij de wensen aansluit.

Opbaring en locaties

Er zijn verschillende mogelijkheden van opbaring.

Thuisopbaring: De overledene blijft in huis en kan op bed, in een open of gesloten kist of opbaarplank worden opgebaard. De overledene wordt met een zogenaamde “koelplank” of “kistkoeling” gekoeld. Thuisopbaring kan op vrijwel iedere gewenste plek. Indien gewenst kunnen wij een kamerscherm plaatsen om de overledene aan het directe zicht te onttrekken.

Rouw- uitvaartcentrum: De overledene kan worden overgebracht naar de verschillende uitvaartcentra in de regio. Opbaring en bezoek van de overledene gaat volgens afspraak.

24-uurs kamer: De overledene wordt overgebracht naar een uitvaartcentrum en wordt daar opgebaard in een sfeervolle 24-uurs kamer. U krijgt de sleutel van deze kamer en kan 24 uur per dag bij de overledene terecht. Helaas hebben niet alle uitvaartcentra de beschikking over zo’n kamer. Vraag uw uitvaartbegeleider naar de mogelijkheden.

Mortuarium: Indien u als nabestaande geen verdere wensen heeft voor opbaring, kan de overledene ook worden overgebracht naar het mortuarium. De overledene verblijft daar tot de dag van de uitvaart. Bezoek is daar (meestal) niet mogelijk.

Locatie naar keuze: Uiteraard denkt de uitvaartbegeleider met u mee als u een locatie wil die misschien niet zo voor de hand ligt. Hij kan u adviseren of uw wensen haalbaar zijn en binnen de kaders van de geldende regels vallen.

Rouwbezoek, condoleance en uitvaart: Hoewel rouw- en condoleancebezoeken en uitvaartplechtigheden vaak in een uitvaartcentrum of de aula van het crematorium of begraafplaats plaatsvinden, kan dit ook op andere plaatsen. De kerk, de sportkantine, het theater, het café, op een boot of in de tuin zijn een paar voorbeelden. De uitvaartbegeleider geeft u graag advies en kijkt samen met u naar de (logistieke) mogelijkheden.