Vooraf regelen

Steeds meer mensen denken na over hun uitvaart en leggen hun belangrijkste wensen vast. Wilt u dat ook? Maak dan een afspraak met Kuipers & Pikart Uitvaartzorg. We luisteren naar uw ideeën, geven aan wat de wettelijke regels zijn en leggen daarna de afspraken vast in een “wensenlijst uitvaart”. In deze wensenlijst kunt u bijvoorbeeld afspraken vastleggen over opbaren, wel of geen kist, begraven of cremeren, welke begraafplaats, de uitvaart, de muziek en de sprekers. Zo weet u zeker dat straks uw uitvaart verloopt zoals u dat wenst.

Bel 0180-745 745 of mail naar info@kpuz.nl om geheel vrijblijvend een afspraak te maken.

Testament/ wilsbeschikking/ codicil

Een testament is een document waarin iemand vastlegt wat er bij overlijden moet gebeuren met zijn of haar nalatenschap. Iedereen die overlijdt, laat iets na. Dit kunnen bijvoorbeeld geld, schulden, spullen of dieren zijn. In een testament staat hoe deze erfenis wordt verdeeld en wie de executeur is. Een ander woord voor testament is wilsbeschikking.

U kunt zelf een beperkt aantal zaken rechtsgeldig op papier zetten zonder de notaris. U mag namelijk uw uitvaartwensen en de verdeling van inboedelspullen en sieraden in een zelfgeschreven document vastleggen. Dit wordt een codicil genoemd.

Een codicil is rechtsgeldig als u het zelf met de hand geschreven heeft en er een datum en uw handtekening onder staan. Geld nalaten of erfgenamen aanwijzen kan niet in een codicil. Dit moet altijd bij de notaris in een testament vastgelegd worden.

Om een testament te maken, moet u in ieder geval 16 jaar of ouder zijn. Een andere eis is dat u handelingsbekwaam bent. Dit betekent dat u in staat bent om uw eigen wil te bepalen.

Voor de wensenlijst uitvaart en het codicil geldt geen minimumleeftijd.