Nazorg

Voor veel nabestaanden begint de rouw pas echt na de uitvaart. De drukte is voorbij, maar het verlies blijft voelbaar. Rouw kent 5 verschillende fases. Ontkenning, boosheid, het gevecht aangaan, depressie en aanvaarding.

Het verdriet komt op de meest onverwachte momenten op. Hoe lang dat duurt, verschilt van mens tot mens.  Als men echter stagneert in één van deze fases is nazorg wellicht nodig.  Uw uitvaartbegeleider kan u dan helpen om u in contact te brengen met nazorg professionals. De ervaring leert dat u vaak met een enkel gesprek al weer een heel eind op weg bent in de rouwverwerking.

Kuipers & Pikart uitvaartzorg werkt samen met het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV): Hulp en advies bij rouw en verlies. Het LSV wil de aandacht voor rouw in de privé sfeer en in de samenleving bevorderen en doet dit in de vorm van voorlichting, publicaties, trainingen en opleidingen.

Wij bieden u gratis de digitale nabestaandenzorg (checklist, e-book en de interactie daartussen) aan. U kunt gebruik maken van de digitale checklist door op het logo ‘Steun bij Verlies’ te klikken. Daarna komt u op de inlogpagina waar de verificatiecode wordt gevraagd. De unieke verificatiecodes heeft u in de begeleidende brief van uw uitvaartbegeleider ontvangen.

Logo inloggen digitale steun